Przebieg pracy zawodowej

W czasie 38 lat pracy lekarza uzyskiwałam kolejne specjalizacje – z chorób wewnętrznych, endokrynologii i medycyny nuklearnej, doktorat i habilitację w zakresie nauk medycznych.

Przebieg pracy zawodowej

  • 2015: uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych
  • 2009: kierownik Oddziału Dziennego Endokrynologii i Medycyny Nuklearnej
  • 2003: dyplom specjalisty medycyny nuklearnej

1998

Instytut Onkologii w Gliwicach, Zakład Medycyny Nuklearnej i Endokrynologii Onkologicznej

  • 1998: dyplom specjalisty w dziedzinie endokrynologii
  • 1995: dyplom specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych II stopnia
  • 1993: certyfikat z zakresu ultrasonografii i biopsji cienkoigłowej
  • 1992: uzyskanie stopnia doktora nauk medycznych

1988

IV Klinika Chorób Wewnętrznych Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

  • 1989: założenie pierwszej w Oświęcimiu Poradni Chorób Tarczycy
  • 1987: specjalizacja w dziedzinie chorób wewnętrznych I stopnia
  • 1982: dyplom z wyróżnieniem ukończenia Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach

1982

Szpital Powiatowy w Oświęcimiu

Zapisz